9396 Alternative Lego Technic

Source: i.ytimg.com